P N

Ronde Huis

Vanaf de tweede helft van de vorige eeuw deed een groepje mensen onderzoek naar wat zich in en rond het Ronde Huis te Nunspeet heeft afgespeeld. Deze groep had een kortstondige samenwerking met een onderzoeksjournalist, die in 2011 de publicatie van een boek aankondigde. Dit veroorzaakte een hype op internet en velen gingen op zoek naar nadere informatie. De “Werkgroep Ronde Huis 2” (WRH2) is een van de groepen die sinds september 2012  actief is om de feitelijke achtergronden rondom het Ronde Huis  ten tijde van de bewoning door Frank van Vloten te achterhalen. Zowel met gericht veldonderzoek op locaties die aan het Ronde Huis gerelateerd kunnen worden, als via onderzoek in beschikbare archieven, probeert de WRH2 antwoorden te vinden op de rondzingende verhalen over occulte rituelen en seksueel misbruik.

In 2012 werd door “Werkgroep het Ronde Huis” het boek “De geschiedenis van het Ronde Huis” uitgegeven, dat ondanks kritiek van historici, al snel een tweede en derde druk beleefde. In de derde druk van dit boek zijn de bevindingen van WRH2 opgenomen in de vorm van een appendix. Op deze website verschijnen nieuwe resultaten van het onderzoek zodra die beschikbaar zijn.

Onder de tab ´Boek´het resultaat van onderzoek naar J.H.W. Eldermans (ook beschikbaar in het Engels).

Dit onderzoek is ook als monografie verkrijgbaar bij Osinga´s Boekhandel in Nunspeet.

 

In Memoriam : Hans Schalkwijk (1947-2017)
Helaas is na een vrij kort ziekbed de ‘leider’ van ‘Werkgroep het Ronde Huis’ en auteur van het boek “De geschiedenis van het Ronde Huis” (2012) op 23 december 2017 overleden in zijn woonplaats in België. Hans Schalkwijk leefde de laatste jaren een teruggetrokken bestaan in de Ardennen, waar hij zich voornamelijk bezig hield met het zelfstandig bouwen van zijn (2e) huis annex Speelgoedmuseum.

Na het uitbrengen van het boek over het Ronde huis, werd het onderzoek door WRH2 voortgezet, met Hans Schalkwijk als aanspreekpunt. De kritiek op zijn boek gingen hem helaas niet in de koude kleren zitten. Of dit meegespeeld heeft in het achteruit gaan van zijn gezondheid kunnen wij niet beoordelen, maar het heeft er helaas wel toe geleid dat hij steeds schuwer en wantrouwig werd. Gelukkig hadden wij in de loop der jaren een dusdanige vertrouwensband opgebouwd dat hij nog steeds veel aanwijzingen en archief-materiaal verstrekte.

Wij zijn hierdoor nu in het bezit van zowel het archief Johan Montenberg als een deel van het archief van ‘werkgroep Ronde huis’ . Helaas
heeft hij aan het eind van zijn leven delen van zijn archief vernietigd waardoor er wellicht waardevolle informatie verloren is gegaan.

Hans Schalkwijk was een erudiete man, onderzoeker en één van de grootste kenners van antiek speelgoed in Nederland. Hij vertelde mij ooit dat het bekende programma ‘Kunst en Kitsch’, zijn formule van het organiseren van taxatiedagen van hem had overgenomen!
Bovenal was Hans een bijzonder aardige man, die de opbrengst van zijn boek schonk aan een goed doel in een derdewereldland.

Het downloaden,uploaden, linken en verspreiden van ‘oud archief materiaal’ van de ‘Werkgroep het Ronde huis’, maakte hem overigens zeer kwaad. Daar dit volgens hem was uitgeleend maar niet teruggebracht én dus verduisterd materiaal was. Uit respect voor wijlen Hans Schalkwijk verzoek ik hierbij dan ook dit materiaal in ieder geval te verwijderen van het internet. Het was volgens hem ‘beginnerswerk’ en niet relevant meer.

Werkgroep Ronde Huis 2