P N

Ronde Huis

Vanaf de tweede helft van de vorige eeuw deed een groepje mensen onderzoek naar wat zich in en rond het Ronde Huis te Nunspeet heeft afgespeeld. Deze groep had een kortstondige samenwerking met een onderzoeksjournalist, die in 2011 de publicatie van een boek aankondigde. Dit veroorzaakte een hype op internet en velen gingen op zoek naar nadere informatie. De “Werkgroep Ronde Huis 2″ (WRH2) is een van de groepen die sinds september 2012  actief is om de feitelijke achtergronden rondom het Ronde Huis  ten tijde van de bewoning door Frank van Vloten te achterhalen. Zowel met gericht veldonderzoek op locaties die aan het Ronde Huis gerelateerd kunnen worden, als via onderzoek in beschikbare archieven, probeert de WRH2 antwoorden te vinden op de rondzingende verhalen over occulte rituelen en seksueel misbruik.

In 2012 werd door “Werkgroep het Ronde Huis” het boek “De geschiedenis van het Ronde Huis” uitgegeven, dat ondanks kritiek van historici, al snel een tweede en derde druk beleefde. In de derde druk van dit boek zijn de bevindingen van WRH2 opgenomen in de vorm van een appendix. Op deze website verschijnen nieuwe resultaten van het onderzoek zodra die beschikbaar zijn.

Onder de tab ´Boek´het resultaat van onderzoek naar J.H.W. Eldermans (ook beschikbaar in het Engels).

Dit onderzoek is ook als monografie verkrijgbaar bij Osinga´s Boekhandel in Nunspeet.